​Telefon 0411 - 192 99

Tjänster​

Bostads/Fastighetsinstallationer:

Vi utför alla typer av installationer från enkla ombyggnader och
reparationer till kompletta installationer vid nybyggnation.

ROT avdrag:

Kontakta Magnus Malmborg tfn 0733 - 999 499 för mera information.

Industriautomation:

Elmannen erbjuder del eller helhetslösningar med allt från felsökning
och reparationer av maskiner och installationer till konstruktion,
byggnation, programmering och drifttagning av maskinstyrningar.

Elmannen i Ystad AB

Box 98

271 22 Ystad​

Besöksadress

Koppargatan 13
271 39 Ystad

Tel / Fax

0411 - 192 99​

E-post

info@elmannen.com